Göm menyn

732G04 Surveymetodik, 7.5 hp (G)
/Surveymetodik/
2017 HT2

ExaminatorAnn-Charlotte Hallberg
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Studierektorsområde: Statistik (STAT).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen