Göm menyn

732G03 Kandidatuppsats i Statistik, fördjupningskurs, 15.0 hp (G)
/Kandidatuppsats i Statistik, fördjupningskurs/
2016 VT

Inaktiv kurs - ingen undervisning.

KursledareLinda Wänström
ExaminatorKarl Wahlin
KursadministratörAnnelie Almquist


Studierektorsområde: Statistik (STAT).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen