Göm menyn

732A31 Data Mining - Clustering and Association Analysis, 15.0 hp (A)
/Data Mining - Clustering and Association Analysis/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2016 och ersattes sedan av 732A61.
2016 VT1 — VT2

ExaminatorPatrick Lambrix
KursadministratörElin Brödje


Studierektorsområde: Databas- och informationsteknik (ADIT).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen