Göm menyn

Kurser som ej tillhör något specifikt område

726A88Programvarutestning, 6 hp (Avancerad nivå) 
726G77Programmering i C++, 6 hp (Grundnivå) 
726G82Avancerad programmering i C++, 6 hp (Grundnivå) 
732G48Introduktion till statistik och dataanalys, 20 hp (Grundnivå) 
769A19Human Factors, 6 hp (Avancerad nivå) 
769A21Kognitionsvetenskaplig metod, 6 hp (Avancerad nivå) 
769A23Tänkande med representationer, 6 hp (Avancerad nivå) 
ETE352Cybersäkerhet - grunder och medvetenhet, 3 hp (Grundnivå) 
TDDD79Ingenjörsprofessionalism, del 2, 1 hp (Grundnivå) 
TDDD96Kandidatprojekt i programvaruutveckling, 15 hp (Grundnivå) 
TDDE02Mjukvarutekniskt entreprenörskap, 6 hp (Avancerad nivå) 
TDDE14Storskalig mjukvaruutveckling - bidrag och evolution, 6 hp (Avancerad nivå) 
TDDE18Programmera C++, 6 hp (Grundnivå) 
TDDE22Datastrukturer och algoritmer, 6 hp (Grundnivå) 
TDDE32Datavetenskaplig professionalism, 6 hp (Grundnivå) 
TDDE35Storskaliga distribuerade system och nätverk, 11 hp (Grundnivå) 
TDDE38Representationer som tänkande, 6 hp (Avancerad nivå) 
TDDE41Programvaruarkitekturer, 6 hp (Avancerad nivå) 
TDDE43Design och utveckling av interaktiva system, 12 hp (Grundnivå) 
TDDE47Processprogrammering och operativsystem, 8 hp (Grundnivå) 
TDDE50Megagame - design för hållbar utveckling i ett förändrat klimat, 6 hp (Grundnivå) 
TDDE51Metoder och verktyg för stora distribuerade projekt, 6 hp (Avancerad nivå) 
TDDE52Programmeringsprojekt med öppen källkod, 6 hp (Avancerad nivå) 
TDDE54Programmering och problemlösning, 6 hp (Grundnivå) 

Sidansvarig: Grundutbildningen