Göm menyn

Kurser som ej tillhör något specifikt område

726G77Programmering i C++, 6 hp (G2) 
729A85Objektorienterad programmering och Java, 6 hp (Avancerad nivå) 
732A51Bioinformatik, 6 hp (A) 
732A75Advanced Data Mining, 6 hp (A) 
732A76Forskningsprojekt, 6 hp (A) 
732A99Maskininlärning, 9 hp (A) 
732G38Surveymetodik med teori, 7.5 hp (G) 
732G39Projektarbete i statistik, 7.5 hp (G) 
732G40Grundläggande statistik, 7.5 hp (G) 
732G41Regressions- och tidsserieanalys, 7.5 hp (G) 
732G43Bayesiansk statistik, 7.5 hp (G) 
732G45Grundläggande statistik och dataanalys, 30 hp (G) 
732G46Regressions- och variansanalys, 15 hp (G) 
TDDD72Logik, 6 hp (G1) 
TDDD78Objektorienterad programmering och Java, 6 hp (G1) 
TDDD88Logik, 5 hp (G1) 
TDDD92Artificiell intelligens - projekt, 5 hp (G2) 
TDDD95Algoritmisk problemlösning, 6 hp 
TDDD96Kandidatprojekt i programvaruutveckling, 15 hp (G2) 
TDDE02Mjukvarutekniskt entreprenörskap, 6 hp 
TDDE06Storskalig mjukvaruutveckling - strukturer och processer, 6 hp (Avancerad nivå) 
TDDE07Bayesianska metoder, 6 hp (Avancerad nivå) 
TDDE13Multiagentsystem, 6 hp (Avancerad nivå) 
TDDE14Storskalig mjukvaruutveckling - bidrag och evolution, 6 hp (Avancerad nivå) 
TDDE15Avancerad maskininlärning, 6 hp (Avancerad nivå) 
TDDE16Text Mining, 6 hp (Avancerad nivå) 
TDDE18Programmera C++, 6 hp (Grundnivå) 
TDDE22Datastrukturer och algoritmer, 6 hp (Grundnivå) 
TDDE25Perspektiv på data- och mjukvaruteknik, 6 hp (Grundnivå) 
TDDE30Objektorienterad programmering och Java, 7 hp (Grundnivå) 
TDDE31Big Data Analytics, 6 hp (Avancerad nivå) 
TDDE32Datavetenskaplig professionalism, 6 hp (Grundnivå) 
TDDE35Storskaliga distribuerade system och nätverk, 11 hp (Grundnivå) 
TDDE38Representationer som tänkande, 6 hp (Avancerad nivå) 
TDP029Projekt: Agil systemutveckling, 8 hp (Grundnivå) 

Sidansvarig: Grundutbildningen