Göm menyn

Kurser som ej tillhör något specifikt område

726A88Programvarutestning, 6 hp (Avancerad nivå) 
769A19Human Factors, 6 hp (Avancerad nivå) 
769A21Kognitionsvetenskaplig metod, 6 hp (Avancerad nivå) 
769A23Tänkande med representationer, 6 hp (Avancerad nivå) 
ETE352Cybersäkerhet - grunder och medvetenhet, 3 hp (Grundnivå) 
TDDD79Ingenjörsprofessionalism, del 2, 1 hp (Grundnivå) 
TDDD96Kandidatprojekt i programvaruutveckling, 15 hp (Grundnivå) 
TDDE02Mjukvarutekniskt entreprenörskap, 6 hp (Avancerad nivå) 
TDDE32Datavetenskaplig professionalism, 6 hp (Grundnivå) 
TDDE38Representationer som tänkande, 6 hp (Avancerad nivå) 
TDDE41Programvaruarkitekturer, 6 hp (Avancerad nivå) 
TDDE43Design och utveckling av interaktiva system, 12 hp (Grundnivå) 
TDDE50Megagame - design för hållbar utveckling i ett förändrat klimat, 6 hp (Grundnivå) 
TDDE51Metoder och verktyg för stora distribuerade projekt, 6 hp (Avancerad nivå) 
TDDE52Programmeringsprojekt med öppen källkod, 6 hp (Avancerad nivå) 
TDDE61Etisk hackning, 6 hp (Avancerad nivå) 

Sidansvarig: Grundutbildningen