Göm menyn

Kurser som ej tillhör något specifikt område

726G77Programmering i C++, 6 hp (G2) 
729A85Objektorienterad programmering och Java, 6 hp (Avancerad nivå) 
732A75Avancerad data mining, 6 hp (Avancerad nivå) 
769A05Tjänstedesign, studiokurs, 12 hp (Avancerad nivå) 
91MAXXMatematik: Programmering med matematisk och ämnesdidaktisk specialisering (Grundnivå) 
92MAXXMatematik: Programmering med matematisk och ämnesdidaktisk specialisering (Grundnivå) 
ETE318Grunderna i AI, 2 hp (Grundnivå) 
TDDD72Logik, 6 hp (G1) 
TDDD78Objektorienterad programmering och Java, 6 hp (G1) 
TDDD79Ingenjörsprofessionalism, del 2, 1 hp (G1) 
TDDD88Logik, 5 hp (G1) 
TDDD92Artificiell intelligens - projekt, 5 hp (G2) 
TDDD95Algoritmisk problemlösning, 6 hp 
TDDD96Kandidatprojekt i programvaruutveckling, 15 hp (G2) 
TDDE02Mjukvarutekniskt entreprenörskap, 6 hp 
TDDE06Storskalig mjukvaruutveckling - strukturer och processer, 6 hp (Avancerad nivå) 
TDDE07Bayesianska metoder, 6 hp (Avancerad nivå) 
TDDE13Multiagentsystem, 6 hp (Avancerad nivå) 
TDDE14Storskalig mjukvaruutveckling - bidrag och evolution, 6 hp (Avancerad nivå) 
TDDE15Avancerad maskininlärning, 6 hp (Avancerad nivå) 
TDDE16Text Mining, 6 hp (Avancerad nivå) 
TDDE18Programmera C++, 6 hp (Grundnivå) 
TDDE22Datastrukturer och algoritmer, 6 hp (Grundnivå) 
TDDE25Perspektiv på data- och mjukvaruteknik, 6 hp (Grundnivå) 
TDDE30Objektorienterad programmering och Java, 7 hp (Grundnivå) 
TDDE31Big Data Analytics, 6 hp (Avancerad nivå) 
TDDE32Datavetenskaplig professionalism, 6 hp (Grundnivå) 
TDDE35Storskaliga distribuerade system och nätverk, 11 hp (Grundnivå) 
TDDE38Representationer som tänkande, 6 hp (Avancerad nivå) 
TDDE41Programvaruarkitekturer, 6 hp (Avancerad nivå) 
TDDE43Design och utveckling av interaktiva system, 12 hp (Grundnivå) 
TDDE47Processprogrammering och operativsystem, 8 hp (Grundnivå) 
TDDE51Metoder och verktyg för stora distribuerade projekt, 6 hp (Avancerad nivå) 
TDP029Projekt: Agil systemutveckling, 8 hp (Grundnivå) 

Sidansvarig: Grundutbildningen