Göm menyn

Emacs för Windows XPInstallation av winrar (om du behöver denna)

Om du inte har tillgång till något zip-program som klarar av ".gz"-formatet kan du ladda ner winrar.

För att installera winrar: Välj den katalog där du vill ha programfilerna och tryck "Install".

När installationen är klar får du välja vilka filer du vill associera med winrar. Gör följande inställningar:

Installation av Emacs i Windows XP

Till att börja med behöver du följande fil: emacs-21.3
Nyare versioner av Emacs finns, men då får ni leta via länken Emacs för windows XP

För att installera emacs börjar du med att extrahera emacs ur den nedladdade filen. Högerklicka på filen och tryck sedan på "Extract files".

Välj sedan var emacs skall extraheras och tryck på "OK".

När filerna extraherats är emacs installerat. Öppna mappen dit du extraherat filerna och öppna sedan mappen "bin" och högerklicka på "run emacs" och välj "skapa genväg".

Dra nu den nya filen till snabbstartfältet.

Nu är det bara att starta emacs genom att klicka på ikonen.

Kort om emacs

Emacs fungerar precis som emacs i xwin. Dock kan det vara bra att veta att ni kan ställa in att emacs ska färgmärka Ada-kod. Tryck på "Options->Syntax Highlighting (Global Font Lock mode)".


Sidansvarig: Torbjörn Jonsson
Senast uppdaterad: 2012-09-01