Hide menu

Bättre text med digitala verktyg

Användning av språkteknologi för att göra myndighetstexter mer tillgängliga

Workshop i Linköping 7 december 2017

Inom projektet DigInclude utvecklar vi skrivstöd med kvalitetsstyrning av text, textförenklingar, flerspråkig terminologi, snabböversättningar, etc. Syfter är att väsentligt förbättra offentlig sektors digitala tillgänglighet för medborgare med speciella behov. Målet är att verktyg ska vara interoperabelt tillgängliga i integrerade lösningar som utvecklats och testats tillsammans med myndigheter.

I syfte att sprida kunskap om projektet och möjligheten för skribenter att utnyttja modern språkteknologi för att skriva mer lättförståeliga texter anordnar vi en workshop om begriplighet i text. Under workshopen kommer det att erbjudas såväl presentationer av vad som händer i Sverige på området som stora möjligheter till att själva pröva på att använda språkteknologiska verktyg för olika syften som skrivstöd, terminologihantering, maskinöversättning, automatisk textförenkling samt textkomplexitetsanalys.

Detta är den andra workshopen på samma tema. Den första workshopen anordnades inom projektet Swe-Clarin och hade fokus på Infrastruktur för att studera begriplighet i text.

Workshopen vänder sig till alla som har intresse av att producera begripliga texter, framförallt myndighetsinformation, såväl skribenter som företag som utvecklar språkeknologiska verktyg och till forskare. Ett syfte med workshopen är att visa på en väg framåt för att öka den digitala inkluderingen genom att informera om möjligheterna med modern språkteknologi:

  • Vilka behov och möjligheter finns?
  • Vilka är de största problemen?
  • Hur kan forskare, utbildare och myndigheter samverka för att bättre utnyttja språkteknologi och utveckla bättre digitala verktyg?

Workshopen kommer att äga rum på Linköpings universitet onsdag den 7 december 2017 i John von Neumann.

Program

10.15-10.30 Introduktion
10.30-11.00 Begriplig text, Ester Hedberg, Dyslexiförbundet
11.00-11.30Diginclude och en korpus för att studera textförenkling, Arne Jönsson, Linköpings universitet
11.30-12.00Single word lexical complexity for holistic text (L2 readability) assessment, David Alfter, Göteborgs universitet
12.00-13.00Lunch
13.00-13.30Tone of Voice, Magnus Merkel, Fodina
13.30-14.00Pre-editering för maskinell översättning, Anna Sågvall Hein, Convertus
14.00-14.30Visualisering av textkomplexitet, Jakob Säll, Linköpings universitet
14.30-14.45Insamling av parallella myndighetstexter och -termer, Rickard Domeij, Språkrådet
14.45-17.00Fika
Demonstrationer och hands on, Acrolinx, Symbolbruket, TeCST, BasALT, Klarspråkstestet

Deltagare

Väl mött!

Lars Ahrenberg, LiU
Sture Hägglund, RISE SICS East
Arne Jönsson, LiU

Page responsible: arnjo@ida.liu.se
Last updated: 2017-12-14