Hide menu

Diginclude

Digital inkludering i det uppkopplade samhället för grupper med speciella behov

I informationssamhället 3.0 är digital kompetens och förmåga att samspela mellan företag, myndigheter och individer en grundläggande förutsättning för tillväxt och livskvalitet. Detta kräver fungerande tillgång till och förmåga att använda tjänster och information på Internet, även för individer som har svårt att följa med i den tekniska utvecklingen. Offentlig sektor har därvid ett speciellt ansvar för att i enlighet med målen i den digitala agendan särskilt stödja medborgare med begränsad förmåga att tillgodogöra sig samhällets e-tjänster och informationsresurser. Denna problematik berör exempelvis personer med vissa funktionshinder (kognitiva funktionsnedsättningar, dyslexi, synskada, etc), äldre seniorer med normalt nedsatta förmågor eller utlandsfödda med begränsad kunskap om det svenska språket och samhället.

Inom programmet Utmaningsdriven information (UDI), Informationssamhället 3.0, finansierar Vinnova 2016-2018 ett samverkansprojekt med fokus på denna utmaning. Ingående partners är SICS East Swedish ICT AB, Fodina Language Technology AB, Convertus , Symbolbruket AB, Briteback AB, Stockholms Läns Landsting (Invånartjänster), Region Östergötland, Linköpings kommun samt Linköpings universitet.

Projektet syftar till att väsentligt förbättra offentlig sektors digitala tillgänglighet för medborgare med speciella behov genom skrivstöd med kvalitetsstyrning av text, textförenklingar, flerspråkig terminologi, snabböversättningar, etc. Utöver stöd för myndighetens textproduktion ska den enskilda individen kunna använda lösningar för självservice som är anpassade utifrån individens personliga behov. Målet är att verktyg ska vara interoperabelt tillgängliga i integrerade lösningar som utvecklats och testats tillsammans med myndigheter.

Officiell webbsida på RISE


The project is financed by Vinnova


Page responsible: Arne Jönsson
Last updated: 2020-05-11