Hide menu

Deltagare

 • Stefan Johansson, Funka
 • Magnus Merkel, Fodina
 • Henrik Danielsson, IBL
 • Torbjörn Lundgren, Dyslexiförbundet
 • Janet Eltebo, Dyslexiförbundet
 • Sara Rydin, Dyslexiförbundet
 • Ester Hedberg, Dyslexiförbundet
 • Katarina Heimann Mühlenbock, DART
 • Marina Santini, RISE SICS East
 • Rickard Domeij, Språkrådet
 • David Alfter, GU
 • Daniel Fahlborg, SweClarin
 • Johan Falkenjack, RISE SICS East
 • Lars Ahrenberg, SweClarin
 • Anna Sågvall Hein, Convertus
 • Jakob Säll, Linköpings universitet
 • Anders Lewin, Försäkringskassan
 • Hampus Arvå Linhem, Linköpings universitet
 • Johanna Padoan Vintersved, Convertus
 • Wiktor Strandqvist, Linköpings universitet
 • Sture Hägglund, RISE SICS East
 • Maria O'Donnel, MTM
 • Arne Jönsson, Linköpings universitet


Page responsible: arnjo@ida.liu.se
Last updated: 2017-12-08