Hide menu

Infrastruktur för att studera begriplighet i text

Workshop 30 november 2016

Inom projektet Swe-Clarin planerar vi för en workshop med inriktning på infrastruktur för att studera begriplighet i text. Workshopen vill inventera pågående forskning och infrastrukturinitiativ när det gäller begriplighet i text med fokus på svenska och myndigheternas kommunikation med medborgarna. Begrepp som klarspråk och lättläst är väl kända i den svenska diskussionen om begriplighet, men de är inte så lätta att definiera eller utvärdera. Även om textkorpusar och verktyg tagits fram i olika projekt för att studera dessa begrepp är existerande resurser otillräckliga.

Ett syfte med workshopen är alltså att försöka staka ut en väg framåt för att skapa infrastruktur för framtidens forskning och utbildning:

  • Vilka behov finns?
  • Hur kan forskare, utbildare och myndigheter samverka för att generera nödvändiga resurser?

Workshopen kommer att äga rum i Linköping onsdag den 30 november 2016 i Alan Turing.

Preliminärt program

   Ordf.: Lars Ahrenberg
11.00-11.20 Introduktion
11.20-11.40 Andreas Nord, Vilka frågor om texter vill klarspråksarbetare ha svar på? Handouts
11.40-12.00 Evelina Rennes & Sarah Albertsson, Insamling av ny lättlasta myndighetstexter
12.00-13.00 Lunch
   Ordf.: Arne Jönsson
13.00-13.20 Ioannis Iakovidis, "PPCP: En plug-in för bättre förståelse för det medicinska språket"
13.20-13.40 Maria O'Donnell, "Lättläst svenska- från Centrum för lättläst till MTM"
13.40-14.00 Magnus Merkel, Behovet av att förenkla genom att använda standardiserade termer
14.10-14.30 Elena Volodina & Ildikó Pilán, Läsbarhetsstudier för svenska som andraspåk
14.30-15.00 Fika
  Ordf.: Rickard Domeij
15.00-15.20 Sofie Johansson & Katarina Heimann Mühlenbock, BasALT - ett webbaserat författarstöd för att skriva på enkel svenska
15.20-15.40 Torbjörn Lundgren & Sara Rydin, Begriplig text och information för alla
15.40-17.00 Gemensam diskussion

Deltagare

Väl mött!

Lars Ahrenberg, LiU
Rickard Domeij, ISOF
Arne Jönsson, LiU

Page responsible: arnjo@ida.liu.se
Last updated: 2020-01-31