Hide menu

Infrastruktur för att studera begriplighet i text

Deltagare

 • Lars Ahrenberg, Linköpings universitet
 • Sara Albertsson, Linköpings universitet
 • Niklas Blomstrand, Linköpings universitet
 • Simon Cavedoni, Linköpings universitet
 • Henrik Danielsson, Linköpings universitet
 • Karin Dellby,
 • Rickard Domeij, Språkrådet
 • Linda Hallström, Linköpings universitet
 • Katarina Heimann Mühlenbock, Göteborgs universitet
 • Sture Hägglund, SICS East Swedish ICT Ab
 • Ioannis Iakovidis, Interverbum AB
 • Sofie Johansson, Göteborgs universitet
 • Vida Johansson, Linköpings universitet
 • Arne Jönsson, Linköpings universitet
 • Ola Karlsson, Språkrådet
 • Lena Lind Palicki, Språkrådet
 • Torbjörn Lundgren, Dyslexiförbundet
 • Magnus Merkel, Fodina AB
 • Andreas Nord, Göteborgs universitet
 • Maria O'Donnell, MTM
 • Ingrid Olsson, Språkrådet
 • Ildikó Pilán, Göteborgs universitet
 • Sara Rydin, Dyslexiförbundet
 • Gabriella Sandström, Språkrådet
 • Eva-Karin Strand Wåtz, Linköpings kommun
 • Elena Volodina, Göteborgs universitet
 • Åsa Wengelin, Göteborgs universitet

Page responsible: arnjo@ida.liu.se
Last updated: 2016-11-28