Göm menyn

TDP005 Projekt: Objektorienterat system

Slutredovisning


Slutredovisning av projektet

Förutom de rapporter ni lämnar in under kursen, ska projektet slutredovisas. I slutredovisningen ingår följande delar:
  • Koden. Den ska uppfylla de krav ställts på projektet, se "Projektbeskrivning" i menyn. Koden redovisas genom att ni delar projektet till er handledare samt kursens examinator i GitLab. Bifoga även kompilerings- och användar-instruktioner.
  • Demonstration. På demotillfället vid kursens slut (se seminarium under "Schema") visar ni upp ert färdiga spel, och svarar på frågor kring hur det är uppbyggt. Det är obligatoriskt att närvara vid demotillfället.

Under demotillfället visar ni upp ert spel och får en möjlighet att prova de spel som de andra grupperna har utvecklat. Vi kommer vara i en stor SU-sal. Ni kommer sen gruppvis få visa upp ert spel inför alla på projektorn och säga några ord om hur häftigt ert spel är.

Eftersom det inte finns möjlighet att köra från era egna hårddiskar i SU-salarna är det smidigt om ni kan kompilera ert spel på skolans datorer, så att ni enkelt kan demonstrera spelet både på projektorn och så att ni kan låta era kamrater provspela efteråt. Se till att testa detta i god tid innan redovisningen!

För att kompilera på skolans Linux-datorer behöver följande kommandon köras i den terminal ni kompilerar och kör spelet ifrån:

  module add prog/gcc/6.1.0
  module add /home/TDP005/sfml-2-gcc-6

Efter det så kan ni kompilera med CMake som vanligt, och om ni har utgått från den CMake-fil som finns på kurshemsidan borde det fungera relativt smärtfritt.

Om ni använder andra externa bibliotek än SFML så är risken stor att de inte finns på skolans datorer. Ni kan då försöka att installera dem lokalt (alltså inte med sudo apt-get), vilket ofta kräver att biblioteken kompileras från källkod. Hör av er i god tid om ni har problem att få igång ert spel på skolans system så kan vi hjälpa till!


Sidansvarig: Filip Strömbäck
Senast uppdaterad: 2018-10-17