Göm menyn

TDP005 Projekt: Objektorienterat system

Kodgranskning

Som ett moment i kursen ingår kodgranskning, och att kunna organisera ett kodgranskningsmöte.

Ni ska i grupper om 2-3 projektgrupper ha ett möte där ni går igenom varandras kod. Detta möte ska ske en bit in i projektet när ni påbörjat er kodning, men helst innan all kod är klar. Det kan lämpligtvis ske vid det för ändamålet schemalagda tillfället (se "Schema"), då handledare finns tillgängliga. Men det går bra för er inom kodgranskningsgrupperna att komma överens om ett annat tillfälle. Om grupperna är i ofas går det även bra att ha mer än ett kodgranskningsmöte, så att ni granskar olika gruppers kod vid olika tillfällen.

Det här är ett gyllene tillfälle att få feedback på er kod och öva att läsa och förstå andras kod. Tänk på att göra en noggrann bedömning av den kod ni granskar och ta inte illa vid er från den granskning ni får på er kod; tänk på att alla förbättringar ni kan göra ger er ett bättre utgångsläge inför bedömningen som görs för betygsättning. Håll också ögonen öppna efter bra ideer och upplägg i koden ni granskar som ni kan använda er av i er egen kod!

Varje projektgrupp ska skriva en egen rapport om kodgranskningen.

 • Deadline: Se "Schema" i menyn.
 • Fokus för granskningen:
  • Ni skall granska de andra gruppernas kod utifrån bedömningskriterierna angivna under "Projektbeskrivning". Särskild fokus bör ligga på:
   • Klassdesign (Code Complete, kapitel 6)
   • Variabler, speciellt ur ett OO-perspektiv (Code Complete, kapitel 10-13)
   • Satser (Code Complete, kapitel 14-19)
   (Dessa kategorier finns närmare beskrivna i Code Complete, en bok ni kan finna i biblioteket om ni inte redan äger den.)
  • Täck även andra aspekter som dyker upp.
  • Glöm inte att ge både positiv feedback på sådant som är bra, som konstruktiv feedback på sådant som kan förbättras. Försök ge kritik som kan hjälpa den andra gruppen att förbättra sin kod!
 • Innehåll:
  • Kort redogörelse för hur kodgranskningsmötet gick till, samt när det hölls.
  • En beskrivning av er granskning av de andra gruppernas kod. Fokusera gärna på de punkterna ni anser är viktigast, och ge en mer översiktlig beskrivning av övrigt.
  • Beskriv vilken feedback ni fått av de andra grupperna, och vilka konskvenser det fått för er fortsatta utveckling.
 • Lagom omfattning på er rapport är kring 2-3 sidor. Tänk på att kvalitet är viktigare än kvantitet!

Exempel

Kodgranskningsgrupper

I tabellen nedan ser ni vilken grupp ni ska granska och bli granskad av. Exempelvis granskar grupp A2 grupp A3 och vice versa.

A2<->A3
A6<->A1
A4<->C5<->C1
C4<->C3
C6<->C2
B5<->B3
B6<->B2
B4<->B1

Sidansvarig: Filip Strömbäck
Senast uppdaterad: 2017-12-05