Göm menyn

ETE337 Grunderna i AI, del 2: Att utveckla AI

Kontakta


Kontakt

Vänligen använd building-ai@ida.liu.se för all kommunikation som gäller kursinnehåll och examination. Frågor kring antagning, registrering eller tillgång till LISAM kan ställas direkt till kursadministratören (se nedan).

Kursadministratör

Anna Grabska Eklund


Sidansvarig: Kurskoordinator
Senast uppdaterad: 2024-02-07