Göm menyn

Frågor och svar

Detta avser främst frågor av allmän karaktär om IDA, IDAs datorsystem, etc.


Vanliga problem

Du har kraschat ur Firefox och den har lämnat låsfiler efter sig. Gör följande i ett skalfönster (terminalfönster):

	cd
	rm -f .mozilla/firefox/*/lock .mozilla/firefox/*/.parentlock
   
sedan ska det gå att starta Firefox.

Thinlinc kan pga fel i dina konfigurationsfiler inte starta en fönsterhanterare, vilket leder till att det t.ex. saknas fönsterdekoreringar (menyer, knappar).
Gör följande i ett skalfönster (terminalfönster):

	tl-reset
   
logga sedan ut och in igen.
(Vi vet inte vad som orsakar denna felkonfiguration)

Den vanliga mint-menyn fungerar inte via thinlinc. Lägg till "Main Menu" i stället:

 • Högerklicka på panelen (raden längst ner med klockan), välj "Add to panel"
 • Rulla ner och välj "Main Menu"
 • Add
 • Close

Du har troligen kraschat (eclipse, thinlinc, ...). Ta bort låsfil för din workspace.
I ett terminalfönster:

 • cd workspace
 • rm .metadata/.lock
(byt ut workspace mot namnet på/path till din workspace.)
Sen borde det gå att starta eclipse igen.

Studentkonton

Kontakta Infocenter som hjälper studenter när det är problem med lösenord för LiU-ID.

Om du inte kan logga in för att ditt konto är för fullt så kan du på linux-datorerna välja Session -> Failsafe terminal så loggar du in med bara en terminal utan alla grafiska element. Du kan också logga in från en annan dator med kommandot ssh abcde123@ssh.edu.liu.se

Börja med att tömma papperskorgen. Det kan du göra på terminalen med kommandot trash-empty.

Städa ordentligt bland dina filer. Ta bort eller flytta sådant som gäller gamla kurser. Ta bort alla körbara program, objektkodsfiler och andra kompileringsprodukter som kan återskapas ur källkod. Städa bort alla reservkopior som olika program (t.ex. Emacs) skapar (kommandot find ~ -name '*~' hittar alla emacs backupfiler).

Kommandot du (disk usage) kan ibland ge information om var man bör titta extra noga. du -hs * .??* | sort -h ger dig storleken på alla filer och mappar där du står, sorterat i stigande ordning.

Om kursen du läser har större utrymmesbehov än vad du har tilldelat, så är det din kursledare som avgör om du behöver mer utrymme. Det är antagligen praktiskt att låta frågan gå via din assistent, som kan göra en första behovsprövning.

Diskutrymme på IDAs datorsystem är endast till för kursrelaterat behov.

Se även information om LiU:s fillager för studenter.

Felanmäl helst via formulär, skicka annars e-post till helpdesk@liu.se så att vi blir medvetna om problemet.

Försök att beskriva så noga som möjligt vad det gäller så går det oftast fortare att åtgärda. Se även vidare den information som är uppsatt i varje datorsal.

Lämna gärna en lapp om att utrustningen är felanmäld och när.

Logga ut!

Välj rätt språk i inloggningsfönstrets sessionsmeny.

Logga in igen.

Gallring av studentkonton på IDA sker samtidigt som LiU-ID gallras. Samtidigt som kontot (inloggningen) tas bort rensas även all data på kontot bort.

Om ni får meddelande om kontogallring var noga med att spara de data, filer med mera som ni vill ha kvar på lämpligt sätt.

Information om gallring hittar man på www.student.liu.se.

Skrivare - utskrifter - utskriftskvot

Pga betalsystemet så måste du som student använda standardskrivaren (PrintAnywhere).

Eftersom studenter bara kan skriva ut till PrintAnywhere så går det att gå till en skrivare, logga in och avbryta ett specifikt skrivarjobb.
Alternativt försvinner skrivarjobb ur kön efter 72 timmar.

Datorutrustning - vad finns - tillgänglighet

Generellt gäller att en dator/arbetstation får låsas under högst 15 minuter. Därefter kan den, under alla omständigheter, startas om för att kunna användas.

Är det under schemalagd labbtid för dig och i den lokal där du ska vara, får en låst dator i princip omedelbart göras tillgänglig.

Om det är i Linux-sal kan du enkelt själv åtgärda saken: Efter att skärmsläckaren varit igång i 15 minuter ska det dyka upp en knapp med texten "Log Out". Tryck på den för att logga ut personen som låst skärmen.

Kontakta annars helpdesk@liu.se.

Dokumentation för anslutning via ThinLinc eller SSH.

 • Windows
 • Mac OS X
  • OpenSSH finns installerat under Mac OS X. Starta i Terminalen med kommandot ssh.
 • UNIX/Linux
  • OpenSSH (finns ofta redan installerad på ditt system)

Webb - hemsidor - m.m.

En kurs på IDA har vanligtvis en hemsida som kursledaren underhåller. Den hittar du via kurskoden, t.ex. för kursen TDDB81 (observera ~):

   https://www.ida.liu.se/~TDDB81
  

Sedan finns kurslistor med lite mer "hårda" fakta om kurserna, bl.a. vem som är kursledare, examinator, kursassistent, kurssekreterare, ansvarig studierektor, mm. Se sidor som finns länkade från IDA:s grundutbildningswebbsidor.

En yta för hemsidor skapas till de studenter som är registerade på en kurs där det ingår som moment. I Linux-miljön finns den på /wwwpub/[liuid] (Obs ändra inte filskydd på denna katalog). På windows-datorerna hittar du denna katalog på W:.

Filen med din hemsida heter typiskt index.html.

Mer information här

http://php-web.edu.liu.se/~liuid/

Filer som slutar med .php körs som PHP-skript, se vidare http://www.php.net/,

I övrigt går det inte att köra någon annan form av skript på sin hemsida.

Programvaror

Det finns många program installerade på Linux-systemet. Om du kör kommandot module avail i ett skalfönster får du en lista över program som går att lägga till. De flesta installerade program ska ha tillhörande moduler. Använd sedan module add programnamn för att göra programmet åtkomligt.

Programvarorna i Windows-pulen uppdateras regelbundet baserat på kursansvarigas önskemål. Om du anser att något saknas, kontakta i första hand kursansvarig. En översikt över vilka program som finns i vilken sal finns på https://insidan.liu.se/it/it-i-undervisning/datorsalar?l=sv.

Studentönskemål bör i första hand gälla kursrelaterade programvaror och i så fall är det kursansvarig eller den studierektor som ansvarar för kursen som bör kontaktas.

Till helpdesk@liu.se, men innan du gör det bör du först försöka förvissa dig om att det inte är ett redan känt fel du stött på!

Som registrerad på IDA-kurs är du kvalificerad för att kunna ha konto på Microsoft Imagine. Du behöver inte ansöka om konto först utan kan logga in direkt.

Se LiU-sida för programvara till studenter för mer information och länk till inloggning.

Databaser

Du får en databas första gången du blir registrerad på en kurs där databas ska användas. Denna databas följer dig sedan för alla kurser på IDA.

Om du glömt bort lösenordet till din databas, använd denna sida för att sätta ett nytt lösenord.

För att administrera din databas finns ett webbgränssnitt: https://php-web.edu.liu.se/admin/phpmyadmin
Tänk på att om du får upp en dialogruta är det vanlig liu-id-inloggning i den, databasinloggningen sker på webbsidan!

För att komma åt MySQL-databasen från utanför universitetets nätverk måste man av säkerhetsskäl ansluta genom en säker SSH-tunnel.

Tentor - studerandeexpedition

Tentaresultat skickas automatiskt ut med e-post, via Studentportalen, efter inrapporteringen i LADOK.

Om det anordnas ett visningstillfälle för en tenta eller om det finns ett lösningförslag meddelas detta via e-post, genom kurssekreterarens eller lärarens försorg. Ibland står visningstillfälle angivet på skrivningen.

IDAs studerandeexpedition, som finns i hus E, plan 3 övervåningen i rum 3G:489.

Rättade skrivningar kommer till expeditionen efter visningstillfället eller tidigast ca 2 veckor efter skrivningstillfället.

På expeditionen finns skrivningarna ca en månad. Därefter arkiveras skrivningarna i 1 år efter skrivningstillfället, varefter de kastas.

En arkiverad skrivning kan normalt hämtas på expeditionen följande arbetsdag.

Se informationssidan om studerandeexpeditionen.

Anmälan till labbar

Många av IDA:s kurser använder det webbaserade verktyget WebReg för anmälan till labbar, projekt och annat i kurserna. Där kan man också kontrollera vilka moment man blivit godkänd på.

Länk till WebReg

Diverse

Säkerhetskopiering av data på studentkonton sker med snapshot med några timmars mellanrum och finns kvar under dygnet. Några äldre kopior finns kvar bakåt men tas bort allt efter hand. Återställning av filer beror på dessa snapshot-kopior som man själv kan hitta och återställa.

Windows: För att komma åt och se dessa sparade filer under Windows använd "Previous Versions"-funktionen. Högerklicka på en fil och välj Restore previous versions.

Linux: I Linux kan man hitta äldre versioner i den virtuella underkatalogen .zfs/snapshot när filer behöver återställas. Denna finns enbart i din hemkatalog, dvs. cd ~/.zfs/snapshot (och är för varje underkatalog en ögonblicksbild av hemkatalogen) OBS: denna katalog är inte en vanlig katalog och syns inte om man inte explicit listar den (ls ~/.zfs).

Datorer som man ansluter till med SSH presenterar en host key, en nyckel som sparas och kollas varje gång man återansluter. Det är en säkerhetsmekanism för att skydda mot attacker. Om nyckeln byts ut får man ett avskräckande meddelande:

	@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
	@  WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!   @
	@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
	IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
	Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
	It is also possible that a host key has just been changed.
	The fingerprint for the RSA key sent by the remote host is
	[...]
  

Det finns legitima anledningar till att man behöver byta host key ibland, då får man samma meddelande utan att det innebär något farligt. Man behöver ta bort den gamla sparade nyckeln för att kunna ansluta igen.

Meddelandet pekar ut den textfil där nyckeln finns, det går att redigera den med en texteditor och plocka bort just den raden med maskinens nyckel.

Man kan även använda kommandot ssh-keygen -R datornamn, exempelvis ssh-keygen -R gitlab.ida.liu.se, så plockas den gamla nyckeln bort.

Nuvarande giltiga nycklar finns angivna på sidan om fjärrservrar och info-sidan för gitlab så att man kan verifiera att det är rätt maskin man ansluter till.

Genom studeranderepresentanterna i IDAs styrelse.Sidansvarig: Webmaster
Senast uppdaterad: 2021-10-25