LIBLAB Logo

LIBLABWeb

Library and Information Science Laboratory, LinköpingsUniversity

Aktuell forskning

Current research

Publiceringslistan

Publications

Grund- och forskarutbildning 

Undergraduate and graduatecourses

Labmedlemmar

Labmembers


LIBLAB,IDA,Linköpings universitet,S-581 83 LINKÖPING, Sverige.


 

 

Telefon 013-28 27 25, telefax 013-14 22 31, epost gunli@ida.liu.se 

MenuPage | CurrentResearch | Publications | Undergraduateand Graduate Courses |Lab Members


Om du har frågor om LIBLAB, informationen på dessa web-sidor eller tekniska kommentarer kontakta Gunilla Linghammar gunli@ida.liu.se.

Informationen på denna sida är senast redigerad 2000-11-09.