Göm menyn

Företagsforskarskolan i
Tillämpad IT och industriell programvaruteknik

Företagsforskarskolan i Tillämpad IT och industriell programvaruteknik vid IDA, institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet bildades med stöd från KK-Stiftelsen 1997 med ett antal doktorandanställningar finansierade av stiftelsen under den första tioårsperioden. Även om sponsrad finansiering av doktorandanställningar inte längre kan erbjudas, ser IDA fortsatt positivt på att anta externa doktorander knutna till företag eller offentlig förvaltning.

För att underhålla och utveckla kontakter med näringslivet och att bidra till samproduktion av FoU sker också samverkan med industriforskningsinstitutet Swedish ICT Research genom SICS East Swedish ICT (f.d. Santa Anna IT Research Institute). Institutetet medverkar i flera fall som intermediär för doktorander, såväl från små och stora företag som från myndigheter.

Avhandlingar

Inom företagsforskarskolan har examinerats ett drygt trettiotal företagsdoktorer och licentiater inom programvaruteknik och IT med tillämpningsområden. Här finns länk till hittills producerade avhandlingar. En redovisning av erfarenheter från forskarutbildningen med tonvikt på företagsdoktorandernas perspektiv finns i en avhandling av företagsforskarskolans tidigare utbildningsledare Lillemor Wallgren: Mellan skilda världar : En studie av doktoranders lärsituation i relation till förutsättningarna i fyra företagsforskarskolor.

Information:

Sture Hägglund, Inst f datavetenskap, Linköpings universitet, 581 83  LINKÖPING

Tel: 013 - 281431, Fax: 013 - 142231, Email: sture.hagglund@liu.se




Sidansvarig: Sture Hägglund
Senast uppdaterad: 2013-07-24