Göm menyn

Examensarbeten - IDA

Personal


Översikt

  • Många praktiska frågor som rör examensarbeten på IDA, som t.ex. annonsering av framläggning, registrering i LADOK och lokalbokning, handhas av IDAs examensarbetsadministratörer (se lista nedan).
  • Alla andra frågor i samband med examensarbeten - och innan en examensarbetsadministratör har tilldelats - handhas av IDAs examensarbeteskoordinator, frågor t.ex. om vilka rutiner som gäller, tolkning av regler och hjälp med information och kontakter. Examensarbetskoordinatorn nås per e-post exjobbat symbolida.liu.se.

Examensarbetsadministration

Följande personer administrerar examensarbeten vid respektive avdelning på IDA. Din examinators avdelnings- eller labbtillhörighet avgör vem som hanterar ditt examensarbete administrativt. Se även beskrivningar på avdelningar och laboratorier på IDA.

Examensarbete vid


Sidansvarig: Exjobbskoordinator
Senast uppdaterad: 2022-02-15