Göm menyn

Examensarbeten - IDA

Personal


Översikt

  • Många praktiska frågor som rör examensarbeten på IDA, som t.ex. annonsering av framläggning, registrering i LADOK och lokalbokning, handhas av IDAs examensarbetsadministratörer (se lista nedan).
  • Alla andra frågor i samband med examensarbeten - och innan en examensarbetsadministratör har tilldelats - handhas av IDAs examensarbeteskoordinator Ola Leifler, frågor t.ex. om vilka rutiner som gäller, tolkning av regler och hjälp med information och kontakter. Examensarbetskoordinatorn nås per e-post xjobbat symbolida.liu.se.

Examensarbetsadministration

Följande personer administrerar examensarbeten vid respektive avdelning på IDA. Din examinators avdelnings- eller labbtillhörighet avgör vem som hanterar ditt examensarbete administrativt. Se även beskrivningar på avdelningar och laboratorier på IDA.

Examensarbete vid

Exjobbskoordinatorer per avdelning

Förutom IDAs koordinator för examensarbeten har varje avdelning på IDA en koordinator som delar ut examensarbeten som anmäls i WExUpp till avdelningens personal. De är

Sidansvarig: Ola Leifler
Senast uppdaterad: 2020-03-31