Göm menyn

Policy för hantering av skriftlig tentamen utomlands för LiU-studenter och skriftliga tentor vid LiU för utländska studenter

Examinationen är en viktig del av lärandeprocessen. Därför är det viktigt att den kan genomföras på ett rättssäkert sätt. Alla studenter ska planera sina studier så att de kan genomföra skrifliga tentor under den tid som de visas i Linköping. Rektor har beslutat att följande regler ska gälla.

  • Tentor i LiU-kurser kan normalt inte skrivas på annan ort utomlands. Endast under mycket speciella omständigheter kan detta tillåtas, och det ska alltid godkännas av prefekten.
  • Tentor i kurser som ges av universitet utanför Sverige kan normalt inte skrivas vid LiU. Undantag beslutas av ansvarig tjänsteman på Tentamensservice.

Läs rektors beslut i regelsamlingen.


Sidansvarig: Grundutbildningen
Senast uppdaterad: 2018-01-23