Göm menyn

TGTU51 Introduktion till akademiska studier på avancerad nivå, 3.0 hp (G2)
/Introduction to Advanced Academic Studies/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2011 och ersattes inte av någon angiven kurs.
2012 HT1 — HT2

Inaktiv kurs - ingen undervisning.Studierektorsområde: Databas- och informationsteknik (ADIT).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen