Göm menyn

TDP021 Projekt: Egen produkt, 10.0 hp (G2)
/Project: Own Product/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2011 och ersattes inte av någon angiven kurs.
2012 Ht1

Inaktiv kurs - ingen undervisning.

KursledareMarcus Bendtsen
ExaminatorErik Berglund
KursadministratörMadeleine Häger Dahlqvist


Studierektorsområde: Humancentrerade system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen