Göm menyn

TDIU04 Programmering i C++, standardbibilotek, 4.0 hp (G1)
/Programming with C++ Standard Library/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2015 och ersattes sedan av TDIU20.
2016 Vt1

Inaktiv kurs - ingen undervisning.Studierektorsområde: Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen