Göm menyn

TDDI04 Processprogrammering, operativsystem och realtidsoperativsystem, 6.0 hp (G2)
/Concurrent Programming, Operating Systems and Real-time Operating Systems/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2012 och ersattes sedan av TDDI81.
2012 VT1 — VT2

ExaminatorKlas Arvidsson
KursadministratörMadeleine Häger Dahlqvist


Studierektorsområde: Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen