Göm menyn

TDDD77 Kandidatprojekt i programvaruutveckling, 16.0 hp (G2)
/Software Engineering - Bachelor Project/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2015 och ersattes sedan av TDDD96.
2015 Vt1 — Vt2

ExaminatorKristian Sandahl
KursadministratörÅsa Kärrman


Studierektorsområde: Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen