Göm menyn

TDDD66 Mobila nätverk, 6.0 hp (Grundnivå)
/Mobile Networks/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2019 och ersattes sedan av TDDE48.
2021 HT

Inaktiv kurs - ingen undervisning.

ExaminatorNiklas Carlsson


Studierektorsområde: Databas- och informationsteknik (ADIT).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen