Göm menyn

TDDC62 Grafisk design projekt 2 - Interaktiva medier, 12.0 hp (G2)
/Graphics Designs project 2 - Interactive Media/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2011 och ersattes sedan av TDDD58.
2013 Ht1 — Ht2

Inaktiv kurs - ingen undervisning.

Kursledare och examinatorStefan Holmlid
KursadministratörHelene Meisinger


Studierektorsområde: Humancentrerade system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen