Göm menyn

TDDC34 Teknisk, ekonomisk och samhällelig utvärdering av IT-produkter, 6.0 hp (A)
/Technical, economical and societial evaluation of IT-products/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2012 och ersattes sedan av TDDC34 (IEI).
2013 Ht1

Inaktiv kurs - ingen undervisning.

Kursledare och examinatorVivian Vimarlund
KursadministratörHelene Meisinger

Tillhör IEI fr o m 2013.Studierektorsområde: Humancentrerade system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen