Göm menyn

TDDC32 Design och implementering av programmodul i Java, 6.0 hp (G2)
/Design and implementation of a software module in Java/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2013 och ersattes inte av någon angiven kurs.
2013 VT1 — VT2

ExaminatorTommy Färnqvist
KursadministratörCarita Lilja


Studierektorsområde: Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen