Göm menyn

TDDA89 Formella språk och automatateori, 5.0 hp (G2)
/Formal Languages and Automata Theory/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2007 och ersattes sedan av TDDD14.
Studierektorsområde: Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen