Göm menyn

TDDA14 AI-programmering, 7.5 hp (A)
/AI Programming/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2007 och ersattes sedan av TDDD10.
Studierektorsområde: Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen