Göm menyn

HDISX2 Webbprogrammering och databaser, 5.0 hp
/Web Programming and Databases/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2007 och ersattes inte av någon angiven kurs.
Studierektorsområde: Humancentrerade system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen