Göm menyn

732G24 Epidemiometri, 7.5 hp (G)
/Epidemiometri/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2011 och ersattes inte av någon angiven kurs.
2012 Ht2 — 2013 Ht2

Inaktiv kurs - ingen undervisning.

ExaminatorJohn Carstensen
KursadministratörCarita Lilja


Studierektorsområde: Statistik (STAT).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen