Göm menyn

732A40 Probability Theory, 6.0 hp (A)
/Probability Theory/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2015 och ersattes sedan av 732A63.
2015 HT1

KursledarePer Sidén
ExaminatorMattias Villani
KursadministratörAnnelie Almquist


Studierektorsområde: Statistik (STAT).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen