Göm menyn

732A32 Data mining - projektkurs, 6.0 hp (A)
/Data mining project/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2015 och ersattes sedan av 732A65.
2015 HT2

ExaminatorJose M Pena
KursadministratörCarita Lilja


Studierektorsområde: Databas- och informationsteknik (ADIT).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen