Göm menyn

729G43 Artificiell intelligens, 12.0 hp (Grundnivå)
/Artificial Intelligence/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2018 och ersattes inte av någon angiven kurs.
2019 vecka 34 — 2020 vecka 03

Inaktiv kurs - ingen undervisning.Studierektorsområde: Interaktiva och kognitiva system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen