Göm menyn

729G43 Artificiell intelligens, 12.0 hp (Grundnivå)
/Artificial Intelligence/
2021 vecka 34 — 2022 vecka 03Studierektorsområde: Interaktiva och kognitiva system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen