Göm menyn

725G45 Datorarkitektur och operativsystem, 7.0 hp (G)
/Computer Architecture and Operating Systems/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2015 och ersattes inte av någon angiven kurs.
2015 vecka 34 — 43

ExaminatorUnmesh Bordoloi
KursadministratörHelene Meisinger


Studierektorsområde: Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen