Göm menyn

725A24 Tjänstedesign, studio, 15.0 hp (Avancerad nivå)
/Service Design, studio/
2012 vecka 04 — 23

ExaminatorStefan Holmlid
KursadministratörHelene Meisinger


Studierektorsområde: Humancentrerade system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen