Göm menyn

Doctoral Dissertations

Linköping Studies in Arts and Science

No 695 Mattias Forsblad: Distributed cognition in home environments: The prospective memory and cognitive practices of older adults, 2016, ISBN 978-91-7685-686-4. ABSTRACT

No 677 Peter Berggren: Assessing Shared Strategic Understanding, 2016, ISBN 978-91-7685-786-1. ABSTRACT

No 620 Marcus Mast: Human-Robot Interaction for Semi-Autonomous Assistive Robots, 2014, ISBN 978-91-7519-319-9. ABSTRACT

No 618 Johan Blomkvist: Representing Future Situations of Service: Prototyping in Service Design, 2014, ISBN 978-91-7519-343-4. ABSTRACT

No 586 Fabian Segelström: Stakeholder Engagement for Service Design: How service designers identify and communicate insights, 2013, ISBN 978-91-7519-554-4. ABSTRACT

No 504 Ing-Marie Jonsson: Social and Emotional Characteristics of Speech-based In-Vehicle Information Systems: Impact on Attitude and Driving Behaviour, 2009, ISBN 978-91-7393-478-7. ABSTRACT

Linköping Studies in Statistics

No 13 Agné Burauskaite-Harju: Characterizing Temporal Change and Inter-Site Correlation in Daily and Sub-daily Precipitation Extremes, 2011, ISBN 978-91-7393-110-6. ABSTRACT

No 11 Oleg Sysoev: Monotonic regression for large multivariate datasets, 2010, ISBN 978-91-7393-412-1. ABSTRACT

No 10 Karl Wahlin: Roadmap for Trend Detection and Assessment of Data Quality, 2008, ISBN: 978-91-7393-792-4. ABSTRACT

No 9 Davood Shahsavani: Computer Experiments Designed to Explore and Approximate Complex Deterministic Models, 2008, ISBN 978-91-7393-976-8. ABSTRACT

Linköping Studies in Information Sciences

No 14 Benneth Christiansson, Marie-Therese Christiansson: Mötet mellan process och komponent - mot ett ramverk för en verksamhetsnära kravspecifikation vid anskaffning av komponentbaserade informationssystem, 2006, ISBN 91-85643-22-X. ABSTRACT

No 13 Stefan Holgersson: Yrke: POLIS - Yrkeskunskap, motivation, IT-system och andra förutsättningar för polisarbete, 2005, ISBN 91-85299-43-X. ABSTRACT

No 12 Malin Nordström: Styrbar systemförvaltning - Att organisera systemförvaltningsverksamhet med hjälp av effektiva förvaltningsobjekt, 2005, ISBN 91-85297-60-7. ABSTRACT

No 11 Fredrik Karlsson: Method Configuration - method and computerized tool support, 2005, ISBN 91-85297-48-8. ABSTRACT

No 10 Ewa Braf: Knowledge Demanded for Action - Studies on Knowledge Mediation in Organisations, 2004, ISBN 91-85295-47-7. ABSTRACT

No 9 Karin Hedström: Spår av datoriseringens värden - Effekter av IT i äldreomsorg, 2004, ISBN 91-7373-963-4. ABSTRACT

No 8 Ulf Seigerroth: Att förstå och förändra systemutvecklingsverksamheter - en taxonomi för metautveckling, 2003, ISBN91-7373-736-4. ABSTRACT

No 7 Pär J. Ågerfalk: Information Systems Actability - Understanding Information Technology as a Tool for Business Action and Communication, 2003, ISBN 91-7373-628-7. ABSTRACT

No 6 Ulf Melin: Koordination och informationssystem i företag och nätverk, 2002, ISBN 91-7373-278-8. ABSTRACT

No 5 Mikael Lind: Från system till process - kriterier för processbestämning vid verksamhetsanalys, 2001, ISBN 91-7373-067-X. ABSTRACT

No 4 Owen Eriksson: Kommunikationskvalitet hos informationssystem och affärsprocesser, 2000. ISBN 91-7219-811-7. ABSTRACT

No 3 Anders Avdic: Användare och utvecklare - om anveckling med kalkylprogram, 1999. ISBN-91-7219-606-8. ABSTRACT

No 2 Stefan Cronholm: Metodverktyg och användbarhet - en studie av datorstödd metodbaserad systemutveckling, 1998. ISBN-9172-19-299-2. ABSTRACT

No 1 Karin Axelsson: Metodisk systemstrukturering - att skapa samstämmighet mellan informationssystemarkitektur och verksamhet, 1998. ISBN-9172-19-296-8. ABSTRACT


Sidansvarig: Forskarstudierektor