Göm menyn
Beskrivning AIICS Beskrivning ADIT Beskrivning SaS Beskrivning STIMA

Interaktiva och kognitiva system (HCS)

Forskningen på HCS är inriktad på att studera och förbättra interaktionen mellan individer, datorsystem och informationsresurser. Människan och hennes förmågor utgör därvid både en utgångspunkt och ett mål. Våra forskningsområden omfattar människa-dator-interaktion, kunskapsteknik, språkteknologi, geografiska informationssystem, informationshantering, införandeproblematik och systemutveckling i offentliga organisationer.

Avdelningen ansvarar för kurser inom kognitionsvetenskap, människa-dator-interaktion, språkteknologi, informations- och medievetenskap.

HCS hemsida
HCS kontaktpersoner


Sidansvarig: Webmaster
Senast uppdaterad: 2019-12-01