Göm menyn

Gemensamma kansliet

Ansvarar för IDAs centrala administration inklusive personaladministration, anställningar, löneadministration, ekonomiadministration, budget och bokslut, upphandling, institutionsstyrelse (IS), lokal samverkansgrupp (LSG), rehabiliteringsutredningar, diarium, lokalplanering, inredning, posthantering, institutionsförråd och arkivering.

Administrativ chef:
Annette Gelotte

Personal:

Anne Moe
Annette Gelotte
Caroline Björkman
Heléne Eriksson
Inger Norén
Lina Florvik
Nils Nilsson
Eva Pelayo

E-postadresser:
lokaler@ida.liu.se (hjälp med rum, lokaler, nycklar etc)
adm-kansli@ida.liu.se (till alla i gruppen)

Gruppens hemsida.


Sidansvarig: Administrativ chef