Christoph Kessler
Christoph Kessler
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
christoph.kessler@liu.se
013-28 24 06
B 3B:474 (visa karta)
Hemsida: www.ida.liu.se/~chrke55/, liu.se/medarbetare/chrke55
Medlem i:
Programmeringsomgivningar (PELAB)
Programvara och system (SaS)

Sidansvarig: Webmaster