Simin Nadjm-Tehrani
Simin Nadjm-Tehrani
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
simin.nadjm-tehrani@liu.se
013-28 24 11
Hemsida: www.ida.liu.se/~simna73/, liu.se/medarbetare/simna73
Medlem i:
Realtidssystem (RTSLAB)
Programvara och system (SaS)

Sidansvarig: Webmaster