Oleg Sysoev
Oleg Sysoev
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
oleg.sysoev@liu.se
013-28 22 63
Hemsida: www.ida.liu.se/~olesy12/
Medlem i:
Maskininlärning (ML)
Statistik och maskininlärning (STIMA)

Sidansvarig: Webmaster