Magnus Bång
Magnus Bång
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
magnus.bang@liu.se
013-28 24 57
Hemsida: www.ida.liu.se/~magba44/, liu.se/medarbetare/magba44
Medlem i:
Människocentrerade system (HCS)
Kunskapsmodellering och kognitiva system (KMACS)
Människor, datorer och arbete (MDA)

Sidansvarig: Webmaster