Magnus Bång
Magnus Bång
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
magnus.bang@liu.se
013-28 24 57
E 328:163 (visa karta)
Hemsida: www.ida.liu.se/~magba44/
Medlem i:
Interaktiva och kognitiva system (HCS)
Människor, datorer och arbete (MDA)

Sidansvarig: Webmaster