Bertil Wegmann
Bertil Wegmann
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
bertil.wegmann@liu.se
013-28 66 25
B 3E:481 (visa karta)
Hemsida: www.ida.liu.se/~berwe48/, liu.se/medarbetare/berwe48
Medlem i:
Statistik (STAT)
Statistik och maskininlärning (STIMA)

Sidansvarig: Webmaster