Bertil Wegmann
Bertil Wegmann
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
bertil.wegmann@liu.se
B 3E:481 (visa karta)
Hemsida: www.ida.liu.se/~berwe48/
Medlem i:
Statistik och maskininlärning (STIMA)

Sidansvarig: Webmaster