Swe-Clarin LiU

CLARIN är ett europeiskt infrastrukturkonsortium (en s.k. ERIC) med syfte att tillhandahålla korpusdata och korpusverktyg för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Konsortiet finansieras av medlemsländerna. Sverige blev medlem i november 2014.

Swe-Clarin är den svenska delen av CLARIN med nio deltagande institutioner och finansiering från Vetenskapåsrådet. Projektet leds av Språkbanken vid Göteborgs universitet och ska pågå fram t.o.m. 2018. LiU:s CLARIN-centrum finns på IDA, avdelningen Human-Centered Systems.

Verksamheten vid LiU:s centrum är inriktad på följande aktiviteter:

 • Informationsspridning på LiU om CLARIN och infrastrukturens uppbyggnad och användningsområden via seminarier och undervisning. Exempel:
 • Rådgivning och stöd till humanistiska och samhällsvetenskapliga forskare i regionen som vill använda sig av korpusmetoder i sin forskning
 • Tillgängliggörande av befintliga och nya korpusar och andra resurser via Swe-Clarins (framtida) portal. Dessa omfattar bland annat
  • Engelsk-svensk parallell trädbank, LinES. Versioner i Universal Dependencies (engelska, svenska)
  • parallellställda texter av normalsvenska och lättläst svenska ( info )
  • Standarduppsättning av ordvektorer för svenska ( länk )
  • testdata för maskinöversättning (GES), textsammanfattning ( info )
 • Deltagande i Swe-Clarins arbete för att skapa resurser för namnigenkänning på svenska.
 • Deltagande i det distribuerade K-centret "Swedish in a multilingual setting".
LiU personal och kontakt
 • Lars Ahrenberg, föreståndare, expert
 • Arne Jönsson, expert
 • Michael Jonasson, amanuens

email: clarinkc at liu dot se

phone: 013 282422

Länkar

Swe-Clarin home

CLARIN home


Sidansvarig: Lars Ahrenberg
Senast uppdaterad: 2020-04-23