Göm menyn

Mallar för examensarbeten och uppsatser

Anvisningar om innehåll

Det finns anvisningar för exjobbsrapporter som beskriver innehåll och struktur som förväntas av ett examensarbete på grundnivå och avancerad nivå.

Dokumentmallar i Word- och LaTeX-format

Electronic press vid LiU har länkar till dokumentmallar för exjobb som du ska använda för examensarbeten. Notera att vissa icke-fria typsnitt (Calibri, Calibri Italic, Georgia) används i mallarna och kan göra det svårt att återskapa utseendet som visas i PDF-filen om man använder Word. Använd i så fall ett typsnitt motsvarande Arial för att få ett snarlikt utseende. Se rekommendationerna för utformningen av titelsidor för uppsatser.

Teknisk fakultet

Halvtidskontroll för exjobb vid IDA  PDF   Word
Planeringsrapport för exjobb vid IDA PDF   Word
   
Examen  
Framläggning Word

Sidansvarig: Exjobbskoordinator
Senast uppdaterad: 2020-12-04