Göm menyn

Mallar för examensarbeten och uppsatser

Allmänt

Anvisning för exjobbsrapporter.

Word

Electronic press vid LiU har mallar för exjobb som du ska använda vid publicering av exjobb. Notera att vissa icke-fria typsnitt (Calibri, Calibri Italic, Georgia) används i mallarna och kan göra det svårt att återskapa utseendet som visas i PDF-filen. Använd i så fall ett typsnitt motsvarande Arial för att få ett snarlikt utseende. Se rekommendationerna för utformningen av titelsidor för uppsatser.

LaTex-mallar

IDA tillhandahåller dokumentmallar i LaTeX.


Teknisk fakultet

Halvtidskontroll för exjobb vid IDA  PDF   Word
Planeringsrapport för exjobb vid IDA PDF   Word
   
Examen  
Framläggning Word

Sidansvarig: Ola Leifler
Senast uppdaterad: 2020-04-29