Göm menyn

Examensarbeten - IDA

Publicering av rapport


För att resultatet av examensarbetet skall kunna registreras i LADOK skaexamensarbetesrapporten vara publicerbar och bör ha publicerats. Publicering av din rapport/uppsats sker via Linköping University Electronic Press (LiU E-Press).

Börja med att skaffa dig en översikt av publiceringsprocessen hos E-Press. Läs sedan instruktionerna nedan noggrant.

1. Fyll i blanketten Publiceringsgodkännande

Det första du måste göra är att fylla i blanketten för publiceringsgodkännande hos E-press. Lämna in blanketten till din examensarbetesadministratör.

Skapa en PDF-fil enligt mallen

Se till att du följer mallarna för publicering som finns på Electronic Press. Om ni publicerar exjobb som inte till fullo använder de dokumentmallar i Word eller LaTeX som finns från Electronic Press, får ni själva se till att titelsidan blir korrekt typsatt och att ni har med en sida med upphovsrättsinformation enligt de mallar som finns på Electronic Press. Gör en PDF med den nödvändiga informationen och lägg in längst fram i er rapport i så fall.

Dubbelkolla att alla fält i mallarna är rätt ifyllda med isrn-nummer, titel, författare, handledare och examinator.

Skapa en pdf-fil med ovanstående innehåll. Testa att filen går att öppna i en pdf-läsare. Skriv även ut pdf-filen på en skrivare och kontrollera att allt ser bra ut.

3. Skicka pdf-fil till administratören för godkännande

Innan du lägger upp pdf-filen från steg 2 ovan hos E-Press måste du skicka den till din administratör för slutligt godkännande. När filen har blivit godkänd så kan du fortsätta med nästa steg (se nedan).

4. Lägg upp pdf-filen hos LiU E-Press

För att slutligen kunna lägga upp den i steg 2 skapade pdf-filen hos LiU E-Press behöver du följande uppgifter när du ska logga in hos E-Press:

 • användarnamn och lösenord för ditt studentkonto
 • ISRN-numret på din rapport/uppsats (t.ex: LIU-IDA/LITH-EX-A--08/001--SE eller LIU-IDA/LITH-EX-G--08/001--SE)
 • ämnesområdet för din rapport, vilket automatiskt följer av ditt ISRN-nummer:
  • LIU-IDA/LITH-EX-G--åå/xxx--SE, ämnesområde "Datavetenskap vid LiTH 15 hp examensarbete, grundnivå" (in English: Computer and information science at the Institute of Technology at Linköping University, 15 hp)
  • LIU-IDA/LITH-EX-A--åå/xxx--SE, ämnesområde "Datavetenskap vid LiTH 15 och 30 hp examensarbeten avancerad nivå" (in English: Computer and information science at the Institute of Technology at Linköping University, 30 hp)
  • LIU-IDA/FFK-UP-G--åå/xxx--SE, ämnesområde "Datavetenskap vid FFK 15 hp uppsats, grundnivå" (in English: Computer and information science at the Faculty of Arts and Sciences at Linköping University, 15 hp)
  • LIU-IDA/FFK-UP-A--åå/xxx--SE, ämnesområde "Datavetenskap vid FFK 30 hp uppsats, avancerad nivå" (in English: Computer and information science at the Faculty of Arts and Sciences at Linköping University, 30 hp)
  • LIU-IDA/KOGVET-G--åå/xxx--SE, ämnesområde "Kognitionsvetenskapliga programmet 15 hp, grundnivå" (in English: Program in Cognitive Science, 15 hp)
  • LIU-IDA/KOGVET-A--åå/xxx--SE, ämnesområde "Kognitionsvetenskapliga programmet 30 hp, avancerad nivå" (in English: Program in Cognitive Science, 30 hp)
  • LIU-IDA/STAT-G--åå/xxx--SE, ämnesområde "Statistik- och dataanalys 15 hp uppsats, grundnivå" (in English: Program in Statistics and Data Analysis, 15 hp)
  • LIU-IDA/STAT-A--åå/xxx--S, ämnesområde "Statistik- och dataanalys 30 hp uppsats, avancerad nivå" (in English: Program in Statistics and Data Analysis, 30 hp)

Om du är osäker på vad din examensbeteckning är, se nedanstående sammanfattning:

Svenska
=======
Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)
Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)
Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen)
Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen)
Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)
Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen)
Studentarbete andra termin
Studentarbete första termin
Studentarbete övrigt

Engelska
========
Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))
Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))
Independent thesis Advanced level (professional degree)
Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)
Independent thesis Basic level (professional degree)
Independent thesis Basic level (university diploma)
Student paper first term
Student paper other
Student paper second term

5. hitta nationell ämneskategori

Du kommer ombedjas lägga in nationell ämneskategori för arbetet. Det görs lättast genom att du klistrar in ditt abstract i Electronic Press formulär för att gissa en lämplig ämneskategori.

När du har ovanstående uppgifter redo, gå sedan till Publishing Instructions hos LiU E-Press och följ anvisningarna där. När du är klar får du en sida med bekräftelse på att examensarbetet är överfört. Skriv ut bekräftelsen.


Någon vecka efter att du lagt upp rapporten/uppsatsen får du ett e-brev där det bekräftas att din rapport/uppsats är publicerad. Om du inte fått det, tag kontakt med din exjobbsadministratör.

Du kan aldrig ändra din rapport/uppsats när den väl har publicerats. Om du hittar något allvarligt fel efteråt och du måste lägga upp en ny version så är det inte säkert att redaktörerna på LiU E-Press går med på detta. Den gamla versionen kommer alltid att ligga kvar, vilket är grundidén med publicering: Din rapport/uppsats ingår som en vetenskaplig publikation i en publikationsserie och då ska man kunna lita på att den inte har modifierats i efterhand.

Sidansvarig: Exjobbskoordinator
Senast uppdaterad: 2022-08-08