Göm menyn
Beskrivning AIICS Beskrivning ADIT Beskrivning HCS Beskrivning SaS

Statistik och maskininlärning (STIMA)

Linköpings Universitet utbildar fler statistiker än något annat universitet i Sverige. Det strävar dessutom efter att profilera statistikämnet mot tillämpningar och kritisk analys av insamlade data. Den som vill utbilda sig till statistiker har i Linköping tillgång till ett unikt program, Statistik- och dataanalysprogrammet. Linköpings universitet strävar också efter att förnya statistikerns roll i forskningen genom att spela en ledande roll i tvärvetenskapliga forskningsprojekt. Arbete i internationella forskarnätverk och organisationer ges hög prioritet. Avdelningen för statistik utför även uppdrag som kräver kvalificerad statistisk kompetens. Denna verksamhet vänder sig både till andra avdelningar inom universitetet och organisationer utanför den akademiska världen.

Avdelningens hemsida
Avdelningens kontaktpersoner


Sidansvarig: Webmaster
Senast uppdaterad: 2019-12-01