Hide menu

Studentprojekt/Exjobb/Kandidatuppsats/Masterarbete

Här presenteras ämnesområden och uppslag för studentprojekt. Dessa kan ofta anpassas till studentens/studenternas intressen och arbetets omfång. Om du är intresserad av något av förslagen kontakta personen via mail och tala om när du vill göra ditt arbete, utbildningen du går, vilka kurser/kunskaper du har som är relevanta, vilket/vilka förslag du är intresserad av och vilka forskningsfrågor du är intresserad av.

En virtuell receptionist

Vi vill designa, implementera och utvärdera en prototyp för en virtuell agent som kan agera som en receptionist på IDA/LiU. Det finns många olika aspekter att utforska inom detta område, t ex:

  • Hur ska agentens utseende och kropp utformas map kön, ålder, etnicitet, realism, kläder, kroppsform etc?
  • Vad ska agenten kunna prata om och hur ska dialogen implementeras, t ex med regelbaserade eller maskininlärningsstrategier?
  • Hur kan agenten hämta kunskap från universitets tjänster och system och representera och resonera med denna?
  • Hur ska agentens kropp och ansikte animeras, t ex för att utföra gester och uttrycka känslor?
  • Hur ska agenten kunna förnimma användaren och anpassa sig till användares position och ev gester?

Kontakt: Annika Silvervarg, annika.silvervarg (at) liu.se


Sociala robotar för äldre

Vi utför studier med sociala robotar för äldre där vi bland annat använder roboten Furhat som plattform. Det finns några olika projekt med Furhat att välja mellan där exempel på projekt är:

  • Vidareutveckla ett kontrollsystem för roboten där en person kan styra robotens handlingar från en annan plats, ett så kallat Wizard of-Oz system. Grundläggande system finns redan men vidare utveckling skulle kunna vara att utveckla tracking, system för naturliga huvudrörelser med mera.
  • Designa gränssnittet för robotens kontrollsystem.
  • Användartesta och utvärdera robotens kontrollsystem.
  • Utveckla ett autonomt dialogsystem för roboten.

Kontakt: Sofia Thunberg, sofia.thunberg (at) liu.se.


Lek och lärspel i matematik för förskola och lågstadiet

Magiska Trädgården är ett lek- och lär-spel för förskolan som fokuserar på barns tidiga matematiska utveckling. Det övar barns förståelse av tals betydelse och storlek, representationer av tal, antalsbestämning, och operationers innebörd och funktion, t ex addition och subtraktion. Spelet har utformats med adaptivitet och inkludering i fokus för att ge alla barn möjlighet att öva och utvecklas i sin egen takt utan att peka ut varken de som som ligger före eller efter. Det fokuserar också på att ge konstruktiv återkoppling som stöttar lärande. Studentprojekt inom detta område inkluderar allt från design och implementation till användarstudier. De kan fokuserar på tekniska lösningar, lärande, interaktionsdesign och användbarhet.

Kontakt: Agneta Gulz, agneta.gulz (at) liu.se

Page responsible: Tom Ziemke
Last updated: 2022-10-27