Göm menyn
Beskrivning ADIT Beskrivning HCS Beskrivning SaS Beskrivning STIMA

Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS)

Verksamheten inom AIICS är fokuserad på intelligenta artefakter, dvs. konstruerade fysiska system innehållande datorer och mjukvara för att uppfatta och tolka omgivningen och därav dra slutsatser för att kunna agera rationellt. Exempel på sådana artefakter är PDA:er, obemannade farkoster och mobila robotar.

Forskning och undervisning inom AIICS berör många delområden inom artificiell intelligens, matematisk och tillämpad logik, komplexitets- och algoritmteori, samt formella tekniker för modellering av diskreta och hybrida system för datorarkitektursutveckling och för kunskapsrepresentation inom AI.

AIICS hemsida
AIICS kontaktpersoner


Sidansvarig: Webmaster
Senast uppdaterad: 2019-12-01